EU Funds

Stworzenie wspólnej platformy technologicznej dla obiektów biurowych na wodzie

– projekt realizowany przez Marine Design Sp.zo.o. z udziałem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa: RPZP.01.00.00 Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie, Działanie: RPZP.01.01.00 Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw. 

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności  i rozszerzenie profilu działalności przedsiębiorstwa.

Całkowita wartość projektu: 6 678 731,45 zł

Wartość dofinansowania: 3 117 227,46 zł

« back

Marine Design
Ul. Teofila Firlika 20
Szczecin

Tel: +48 91485 9425
office@marinedesign.pl