BAR

Kontrakt na dokumentację techniczną

Marine Design ma zająć się przygotowaniem części dokumentacji technicznej dla jednostki do przewozu ładunków wielkogabarytowych: obliczeniami konstrukji zgodnie z przepisami GL, analizą drgań, schematami systemów, aranżacją wyposażenia pokładu i elektryki.